Violeta Šimienė

Psichologė

Šeimos psichologijos studijos įkūrėja

Visada domėjausi žmogumi, jo vidiniu pasauliu, buvau atvira žmonių skirtingumui, jautri jų išgyvenimams bei smalsi pagalbos jiems galimybėmis. Mokantis Vilniaus universiteto klinikinės psichologijos magistrantūros studijose kryptingai rinkausi studijuojamus dalykus bei mokslinių tyrimų kryptį susijusią su vaikų ir paauglių psichologija. Savo darbinėje praktikoje nuolat dirbu su vaikais, paaugliais bei jų tėvais ar globėjais. Mano profesija man yra gyvenimo būdas, kuris remiasi nenutrūkstamu ir nuolatiniu tobulinimusi bei kvalifikacijos kėlimu šioje srityje, kas visapusiškai augina mane kaip specialistę bei asmenybę.

Išsilavinimas

Klinikinės psichologijos magistras, Vilniaus universitetas.

Psichologijos bakalauras, Vilniaus universitetas.

Darbo patirtis

  • – Šeimos psichologijos studija psichologė.
  • – Globos namai Užuovėja, Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro psichologė.
  • – VŠĮ Paramos vaikams centras profesinė psichologo praktika.
  • – Vaikų ligoninė, VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas, Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriaus profesinė psichologo praktika.
  • – Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija profesinė psichologo praktika.